கோடி கொடுத்தாவது…

இராணுவத்துல அழிஞ்சா நாலு இலட்சம்..💰

போராளிய கொன்னு கொடுக்குறாய்ங்க பத்து இலட்சம்..💰💰

இந்த இழப்புகளை உங்கள் இலட்சங்கள் சரி செய்யும் என்றால்..

அத்துனை அரசியல் வியாதிகளுக்கும் சேர்த்து எவ்வளவு என்று சொல்லிவிடுங்கள்..

கோடி கொடுத்தாவது கொத்தோடு சோலியை முடித்துவிடுகிறோம்..😤

Advertisements

Author: மகிழ்😊..

wanna die only as an IAS OFFICER..🙌 #அரசியல்பழகு பல வேடிக்கை மனிதரைப்போலே நானும் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ..😎😎

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s